1 av 10 nordmenn hører dårlig

Mer enn 1 av 10 voksne nordmenn sier at de har nedsatt hørsel. Dette er nesten helt likt som for 7 år siden. Og omtrent på samme nivå som ellers i Europa.

Disse tallene kommer fra undersøkelsen EuroTrak Norway 2019.

Tett opptil halvparten av de som sier de har nedsatt hørsel, har høreapparat. Dette er en liten men tydelig økning fra hvordan det var for 7 år siden. Andelen har vokst fra 43 % i 2012 til 49 % i 2019.

8 av 10 norske høreapparatbrukere har apparat på begge ører. Det er en liten økning fra 7 år tidligere.

Godt over 9 av 10 norske høreapparatbrukere sier at høreapparatene har forbedret livskvaliteten hele tiden eller deler av tiden.
Det betyr at litt mindre enn 1 av 10 mener at høreapparatene aldri har forbedret livskvaliteten deres.

Nesten 4 av 10 deltakere i undersøkelsen sa at de hadde testet hørselen i løpet av de siste 5 årene. For 7 år siden var det godt over 4 av 10.

Overraskende nok tror mer en 3 av 10 som har nedsatt hørsel og ikke ennå har skaffet høreapparat, at man må betale høreapparatene selv.

EuroTrak Norway 2019 er laget og utført av det sveitsiske analyse-firmaet Anovum på oppdrag fra European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA). I overkant av 12.000 personer ble intervjuet.


Kilder:
www.hear-it.org/norway-more-one-ten-adults-say-they-have-hearing-loss
www.ehima.com/wp-content/uploads/2019/05/EuroTrak_2019_NORWAY.pdf