Om

Oppdatert 14.05.2024.

Jeg holder foredrag knyttet til ulike former for hørselsproblemer. Det gjør jeg ikke bare i kraft av å ha tinnitus og være høreapparat-bruker. Men også fordi jeg har fordypet meg faglig i denne tematikken, spesielt innen plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet.

Jeg står bak nettstedet TinnitusTips.no og har en teknisk spalte i bladet Din Hørsel.

Ellers er jeg en halv-pensjonert dataingeniør med interesse for datasikkerhet og personvern.

Bakgrunn

De siste 15 årene fram til koronapandemien i 2020 jobbet jeg med mye å spre kunnskap om årsaker, virkemåte og behandling av plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet, samt andre hørselsrelaterte temaer.

Blant annet hadde jeg helge-forelesninger om tinnitus hos Unicare Landaasen månedlig gjennom 14 år, og skrev en bok om håndtering av plagsom tinnitus. Jeg drev også et nettsted kalt tinnitustips.no og en blog kalt høretrøbbel.no. Begge ble avviklet i 2021.

I perioden 2010 – 2014 skrev jeg også en del artikler og notiser i Høreluren, medlemsbladet til hørselsforeningen i Oslo.

Etter en del forespørsler ble tinnitustips.no gjort tilgjengelig igjen sommeren 2023. Og våren 2024 gjenopptok jeg foredragsvirksomheten og gjenopprettet høretrøbbel.no.

Av utdanning er jeg elektronikkingeniør fra den gang Microsoft og Apple  dukket opp på markedet. I mesteparten av yrkeslivet mitt har jeg serviceingeniør i databransjen. De siste 15 årene fram til pandemien var hovedgeskjeften å lære pensjonister å bruke data.

Du kan kontakte meg via epost post@horetrobbel.no.

Selv om det er litt mer tungvint enn varsling via epost, kan du følge høretrøbbel-bloggen via RSS-feed