Audiografer justerer høreapparater og tester hørsel

Oppdatert 08.05.2024.

Tegning av lege ved siden av et kjempestort øre.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Audiografenes vanligste arbeidsoppgaver er å utføre hørselstesting og utvelge og tilpasse høreapparater for folk som hører dårlig.

Dessuten gir de råd og veiledning til pasientene, og hjelpe til med anskaffelse av tilleggsutstyr, f.eks. for å få TV-lyd rett inn i høreapparatene.

De fleste audiografer er ansatt hos privatpraktiserende øre-nese-hals-leger og på sykehusenes høresentraler.

En oversikt over landets praktiserende audiografer finner du hos Oticon:

Vanskelig å kontakte?

En merkelig ting er at noen øre-nese-hals-leger (og dermed audiografer) ikke kan nås via «moderne» skriftlige metoder (epost / tekstmelding / kontaktformular).

Noen ganger lurer jeg på om de har glemt at en del tunghørte hører svært dårlig i telefon. Men det er kanskje en bevisst strategi for å hindre at de allerede lange ventelistene ikke skal bli enda lengre?

Heldigvis har situasjonen bedret seg mye de siste 10 årene.

Mer info

Mer info om audiografyrket finner du hos utdanning.no: