Diplakusis – Når én tone høres ut som to

Noen mennesker opplever merkelig nok at én tone høres som to. Dette kalles diplakusis, også kalt dobbel-høring.

Diplacusis kommer i 3 ulike varianter:

  1. Tonehøyden (frekvensen) kan være ulik i høyre og venstre øre, f.eks. et tonetrinn lavere. Enten kan man høre toner korrekt i det ene øret og feil i det andre, eller man kan høre tonen feil i begge.
  2. Tonen kan høres til ulik tid (brøkdel av sekund) i høyre og venstre øre. Altså en slags ekko-virkning. Enten høres tonen til korrekt tid i det ene øret øret og litt forsinket i det andre, eller tonen høres forsinket i begge ører men med ulik forsinkelse.
  3. Som 1 og 2, men det skjer kun i ett øre. Altså at det ene øret oppfatter en tone som to ulike toner, eller at lyder i det ene øret gir ekko i samme øre.

Årsaker.

Diplacusis kan lett oppstå hvis man har sensorinevral hørselsskade (dvs inni cochlea) på kun det ene øret. Mange med plutselig nedsatt hørsel får diplakusis fordi det plutselige hørselstapet typisk kommer på kun ett øre. Plutselig sensorinevral hørselsnedsettelse har vanligvis ukjent årsak.

Diplakusis kan også oppstå hvis man har sensorinevral nedsatt hørsel på begge ører og det er stor forskjell på hørselsskaden på høyre og venstre øre. Kraftig lyd (f.eks. på konserter) gir ofte sensorinevral hørselsskade, men rammer vanligvis begge ører noenlunde likt.

Diplakusis kan også oppstå ved ørebetennelse.

Problematisk?

Sensorinevral hørselsnedsettelse er den vanligste formen for hørselstap, så det er ikke uvanlig å ha diplakusis. Men mange har det i så liten grad (og kjenner dessuten ikke til tilstanden) at de ikke er klar over det.

Er du musiker, merker du det mye lettere. Diplakusis kan naturlig nok skape store utfordringer for musikere.

Mange med diplakusis opplever også lydforvrengning i ett eller begge ører.

Behandling.

En del opplever at problemet forsvinner av seg selv, kanskje særlig hvis det kom av ørebetennelse. Imidlertid opplever mange at tilstanden blir varig.

Dessverre har vi fremdeles ingen effektiv behandligsmetode for sensorinevral skade på hørselen, altså skade inni cochlea. Høreapparater kan kompensere for den nedsatte hørselen, men ikke for diplakusis.

Allerede for mer enn 130 år siden ble diplakusis beskrevet, så dette er noe hørselsfagmiljøet har hatt kjentskap til i svært lang tid.

 

Kilde: https://hearinglosshelp.com/blog/diplacusis-the-strange-world-of-people-with-double-hearing/