Nedsatt hørsel bidrar til ensomhet!

Forskere har funnet ut at seniorer har godt av sosial aktivitet.

Dette er dårlig nytt for seniorer med nedsatt hørsel. For det viser seg at hørselsnedsettelse gjør at man reduserer sine sosiale aktiviteter.

Dette har tunghørte selv visst i århundrer. Men nå kan altså forskere bekrefte at slik er det.


Hørselshemmede seniorer har dobbelt så stor risiko for å bli sosialt isolert og ensomme.

En av forskerne sier det slik:
Du kan jo forestille deg hvordan det er når du ikke får med deg vitsens poeng. Eller når du svarer feil fordi du trodde det ble spurt om noe annet enn det faktisk ble spurt om.

Forskning viser også at sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for demens og depresjon, og reduserer den fysiske formen.

Det er altså all grunn for tunghørte til å ta seg sammen og være mer sosial.


Kilde:
https://www.hear-it.org/hearing-loss-contributes-isolation-and-loneliness-among-seniors