Audiogram – Top Secret?

Om jeg har fått forklart hva mitt audiogram betyr? Hørselsdiagram, sa du? Sammen med hørselstesten? En kurve som viser hvor dårlig jeg hører? På et ruteark?

Nei, det kan jeg i hvert fall ikke huske.

Noen av de mange høreapparatbrukerne jeg har møtt, forteller at de aldri har fått vite hva audiogrammet deres betyr. Enkelte mener faktisk de aldri har sett sitt eget audiogram.

Audiogram ?

Her ser du audiogrammet til Lisa.

Det ble tegnet av audiografen som utførte en hørselsmåling på henne. Audiogrammet viser hvor mye dårligere Lisa hørte på testen, sammenlignet med normalhørende.

Røde rundinger gjelder for høyre øre, blå kryss for venstre.

Jo lenger ned på rutearket kryssene og rundingene er, jo dårligere hørte hun. skalaen til venstre viser hvor mange dB dårligere enn normalhørende.

Jo lenger mot høyre  kryssene og rundingene er, jo lysere tone ble testet. Og tall-skalaen øverst viser hvilken tone som ble testet. Tonene angis i Hz i stedet for C, D, E osv. Det er en oktav mellom hvert tall på skalaen. Diagrammet favner derfor 8 oktaver. Alle som har spilt piano eller keyboard, vet hva oktav er.

Talebanan ?

Her ser du talebananen – eller rettere sagt audiogrammet med talelydene inntegnet. Talelydene sprer seg i et bananlignende område.

Vi ser hvor i toneområdet de ulike talelydene ligger, og vi ser hvor sterke de er. Husk at dette er et gjennomsnitt. Noen snakker med svært svak stemme, andre med sterk stemme. Noen har lyder som er dratt nedover mot bassen, og andre drar de samme lydene oppover i diskanten.

Forklaring av audiogrammet

Nå er det mye lettere å se hvilken virkning Lisas nedsatte hørsel har på hennes evne til å høre hva folk sier. Som du ser, er Lisas hørselstap i diskanten så stort at hun ikke har en sjanse til å oppfatta s-lyder. Også f-, k- og p-lyder klarer hun i grunnen ikke å høre (så sant det ikke snakkes ganske kraftig. Og g-lyder er på grensen. Hun kan be folk snakke høyere, så hjelper det litt. Men det er jo grenser for hvor høyt folk gidder å snakke.

Ikke tro at talebananen gir deg hele forklaringen på hvilke talelyder du ikke kan høre. Er du nysgjerrig på hva jeg sikter til, ta en titt på Formanter.

Audiografen fortalte selvsagt Lisa alt dette (untatt formanter da) og enda mer:

 • Hører bra i bassen (de dype tonene).
 • Hører dårligere jo lysere tonene er.
 • Trolig lettere forstår hva menn sier enn kvinner.
 • Verre å oppfatte de lyse tonene med venstre øre enn høyre.
 • Har lett hørselsnedsettelse i mellomtone-området på begge ører.
 • Har moderat nedsettelse i diskanten på høyre øre.
 • Har alvorlig nedsettelse i diskanten på venstre øre.
 • Ofte kan misforstå ord med f- og s-lyder (flott/slått, sår/får, traff/trass, rist/rift, osv).
 • Problemer med å forstå hva som sies når det er mye støy eller andre snakker samtidig.
 • Oftere tar feil av hvilken retning en lyd kommer fra.
 • Ikke lenger forstår så godt de som snakker fort.
 • Tinnitusen (øresuset) som Lisa fortalte at hun hadde, i grunnen er helt naturlig hos mange som har nedsatt hørsel.

Høreapparater

Så kom Lisas audiograf inn på hvorfor høreapparater kunne være smart.

 • Høreapparater ville være til stor hjelp for å høre bedre.
 • Høreapparater ville greit kunne takle denne hørselsnedsettelsen (men likevel ikke gi normal hørsel).
 • Tinnitusen trolig ville bli mindre merkbar med høreapparater.
 • Høreapparater vill være viktig for sosialt samvær og daglig trivsel og dermed livskvaliteten.

Ikke nok med det, Lisa fikk disse tingene forklart på lettfattelig, jordnært norsk. Og hun fikk skikkelige svar når hun spurte om ting hun ikke hadde forstått.

Kommentarer fra lesere

 • Audiografstudent

  Bra forklart! Må si at det finnes flere taletester, og man ser på ulike ting på de forskjellige. Og 10 poeng gitt? Man får et pluss ved riktig og et minus ved feil, iallefall slik jeg har testa Men mulig dette er ulikt fra klinikk til klinikk, men tror det skal være samme overalt.

 • Stein Thomassen

  I forklaringen brukte jeg 10 poeng fordi det vil gi 100 poeng hvis man får korrekt på alle 10 ordene. Dermed lettere for folk å forstå hvor på %-skalaen man havner 😉