Er ikke dette skadelig høy lyd?


Annonse:Hvor høy er lyden egentlig?

Hvis du har lyst til å vite hvor kraftig lyd du har rundt deg, kan du anskaffe en lydmåler-app på telefonen din. Det er veldig mange å velge mellom. Men hvor nøyaktige de er, varierer voldsomt. Særlig på Android-baserte telefoner.

Bra app for iPhone

Det finnes en lydmåler-app som skal være noenlunde nøyaktig på iPhone (og iPod og iPad) Dessuten gir den mye nyttig info, blant annet har den dosimeter som sier noe om hvor mye lyd man har blitt utsatt for gjennom et visst antall timer.

Appen heter SPLnFFT Noise Meter og kostet 44 kr. Den har kommet godt ut av flere seriøse tester, blant annet denne. Og hos AppAdvice ser du at brukerne gir den 4,5 stjerner.

Appen finner selv ut hvilken iPhone-modell den har «bosatt seg i» og tilpasser seg mikrofontypen og elektronikken i denne modellen. På den måten blir nøyaktigheten ikke så aller verst. Men det anbefales likevel å utføre en skikkelig kalibrering mot en lydkilde av kjent styrke.

Bruke appen

Her ser du hva appen viser på skjermen.

  1. Øverst: Gule tall på rød bakgrunn viser lydens styrke i dB akkurat nå.
  2. Skalaen med den røde viseren viser også lydens styrke i dB akkurat nå. Og den buede grå linjen med «pyramide» på, viser både det svakeste og det sterkeste lydnivået som har vært siden man startet appen.
  3. På venstre side i nedre halvdel er en søyle som viser lydstyrken og beskriver den med ord. For de kraftige lydnivåene sies det også noe om hvor lenge man kan utsette seg for så høy lyd.
  4. Nede i høyre hjørne er en visning av hvor stor dose man har blitt utsatt for siden appen startet. Om man når det røde nivået før det er gått 8 timer, er det risiko for hørselskade.
Hvilke toneområder er sterkest?

For å se hvordan lydstyrken er fordelt på de ulike tonene som lyden består av, må man først trykke på PSD-knappen i den vannrette menylinjen midt på skjermen.

Nyttig?

Husk å ta høyde for at appen ikke alltid klarer å vise lydstyrken helt korrekt. Kanskje viser den 5 dB for lite, kanskje viser den 10 dB for mye. Det er mange forhold som kan spille inn, feks hvilken iPhone-modell man har, produksjonsspredning på komponentene som inngår i telefonene, og hvor kraftig lydnivået er. Men SPLnFFT Noise Meter gir en god pekepinn i forhold til de aller fleste andre lydmåler-apper.

Trenger du temmelig nøyaktig måling av lydnivået, må appen kalibreres mot flere lydkilder med kjent styrke!

Er du bare interessert i en helt grunnleggende lydmåler som er gratis (men likevel nøyaktig), bør du vurdere Sound Level Analyzer Lite.

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Foreleser om plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk også. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *